Menu Sluiten

PAD3L

PADEL

SCHOLENPROJECT

Het wordt nu al de meest aantrekkelijke sport ter wereld genoemd. Padel, een combinatie van tennis en squash. Deze snelgroeiende sport heeft ook Nederland veroverd. De enorme groei in deelnemers en infrastructuur (binnen en buiten) biedt mogelijkheden om de sport padel in Nederland gedurende een heel jaar te promoten.

Pad3l wilt ook bijdragen aan de structurele groei van padel in Nederland. Met haar ruime ervaring in evenementen en het positioneren van groeiende sporten gaat Pad3l scholenprojecten initiëren waar padel middels clinic’s en demonstraties onder de aandacht wordt gebracht van onze jeugd.

Padel scholenproject

Van 26 september tot en met 2 oktober zal de World Padel Tour Amsterdam Open worden georganiseerd in Amsterdam. Pad3l zal in voorbereiding op dit topsport- evenement het padel promoten bij de jeugd in Nederland via een padel scholenproject. Speciaal voor scholen in Nederland heeft Pad3l het scholenproject KQP uitgewerkt. Eén van de doelen van het KQP scholenproject is het in beweging krijgen van jeugd en onontdekt toptalent te herkennen. Jeugd die na het project blijven bewegen door lid te worden van een sportvereniging.

King or Queen of Padel

Het scholenproject dat Pad3l heeft ontwikkeld heet King or Queen of Padel (KQP). KQP is een speciaal voor jonge kinderen ontwikkelde vorm van padel.

Het KQP kent meerdere vaardigheidsniveaus, waarbij kinderen spelenderwijs en stapsgewijs het padel aanleren. Elk niveau wordt steeds iets moeilijker, omdat er steeds meer padeltechnieken bijkomen. 

Het schoolproject bestaat meestal uit drie lessen per klas die worden gegeven gedurende de lessen lichamelijke opvoeding.

Dit kan dan een vervolg krijgen na schooltijd en/of bij de padelvereniging. Daarnaast worden er ook nog schoolpadelevents georganiseerd, waarbij verschillende scholen tegen elkaar kunnen padellen in toernooivorm.

Pad3l heeft het KQP Scholenproject ontwikkeld om de positieve intrinsieke (leuk, (ont)spanning, competitie en ontlading) en instrumentele waarde (beïnvloeden overgewicht, vitaler, voelen zich beter en positief gedrag), dat padel kan hebben voor de jeugd, zo te benadrukken dat deelnemers enthousiast gemaakt worden om tijdens en na het scholenproject actief te blijven in het spelen van padel of andere sporten. Jeugd mag zich tijdens het scholenproject Koning of Koningin voelen tijdens het spelen van een attractieve, laagdrempelige sport.

De wandeling naar succes

Veel jeugd zal middels het scholenproject KQP voor het eerst in aanraking komen met padel. Belangrijk is om het scholenproject te benaderen als marathon en niet als sprint. Een deelnemer zal niet in één keer alles kunnen leren. We moeten het over een langere periode mogelijk maken dat een deelnemer in aanraking komt met padel.

Pad3l heeft een programma ontwikkeld waarbij het scholenproject verdeeld is in verschillende vaardigheidsniveaus. Niveau één begint met het wennen aan het racket en de bal om uiteindelijk op het hoogste niveau vijf alle technieken zoals smashen, opslaan, passen en samenspelen onder de knie te hebben.

Maatschappelijke betrokkenheid

Het King or Queen of Padel scholenproject neemt een belangrijke maatschappelijke positie in. In de tegenwoordige tijd van individualisering, obesitas, social media, gaming en de prestatiemaatschappij is het van belang dat het project een klimaat schept om de jeugd een veilige maar ook zeker een gezellige, sociale en sportieve omgeving biedt.

Partners kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke positionering van KQP scholenproject. De partners hebben met hun maatschappelijke betrokkenheid een grote impact in het succes van het scholenproject.

Het KQP scholenproject is bij uitstek een activiteit waar Maatschappelijk Betrokken Ondernemen een grote invloed kan hebben op de lokale en regionale jeugd.

Meer dan alleen een scholenproject

Het King or Queen Padel Scholenproject heeft meer waarde dan alleen actief en leerzaam bezig zijn. Het is voor Pad3l belangrijk dat deelnemers aan het scholenproject ook na het project actief blijven in de sport en dat kan ook in het padel zijn. Als deelnemers ook na het scholenproject actief blijven in de sport dan heeft het KQP Scholenproject op langere termijn voor actieve sporters meer verschillende positieve uitkomsten. Naast een betere fysieke gezondheid, scoren de sporters ook beter op andere uitkomsten dan de niet-sportende jongeren. Zij hebben bijvoorbeeld meer zelfcontrole, zelfvertrouwen en gevoel voor sociale normen dan jongeren die niet actief meedoen.

Daarnaast ervaren zij minder depressieve klachten of stress en zijn zij initiatiefrijker, vrolijker en sociaal vaardiger dan de niet-sportende jongeren. Verder presteren sportende jongeren beter op school en hebben zij meer succes op de arbeidsmarkt dan jongeren die niet sporten.

Sport als veilige thuishaven

Jongeren vinden bij de sportvereniging vooral een veilige thuishaven. Ze kunnen op de sportclub even ontsnappen aan de problemen die ze thuis, op school of in de wijk ervaren. De sportvereniging is een plek waar ze positieve feedback en steun kunnen vinden van de sportcoach of van leeftijdsgenootjes.

Sport als
instrument

Sport kan ook een belangrijke functie vervullen doordat het jongeren helpt bij het geven van structuur in een turbulente jeugd of het geven van positieve energie in moeilijke periodes. Sport kan dus door jongeren actief worden gebruikt als middel om beter om te gaan met de uitdagingen in hun dagelijkse leven.

Sport als plek
om te leren

De sport kan jongeren leerervaringen bieden die hen inzicht geeft in zichzelf en de wereld om hen heen. Deze leer/ ervaringen gaan bijvoorbeeld over ‘wie ben ik?’, ‘hoe wil ik in het leven staan?’, ‘welke talenten en vaardigheden heb ik en hoe kan ik die verder ontwikkelen?’ en ‘hoe kan ik omgaan met ruzies of stress?’

Sport als leidraad
in het leven

Voor jongeren kan sport ook een doel in het leven bieden dat richting geeft aan hun leven binnen en buiten de sport. Sport wordt dan een belangrijk onderdeel van hun identiteit en is sturend/leidend in het bereiken van doelen zoals het vinden van een baan of het behalen van een diploma.

Doelgroepen

Deelnemers

Scholieren in de leeftijd van
5-12 jaar

Partners

Gemeenten, bedrijven en organisaties

Media

Lokale, regionale en landelijke media

Easysoftonic